Edificació Residencial

Edificació i construcció d’habitatges unifamiliars aïllats.

 

Edificació i construcció d’habitatges aparellats i adossats.

 

Edificació i construcció d’edificis/blocs d’habitatges.

Edificació No Residencial

Edificació i construcció d’edificis destinats a centres d’ensenyament i formació.

 

Edificació i construcció d’edificis i instal·lacions esportives.

 

Edificació i construcció de centres culturals i similars.

 

Edificació i construcció d’edificis d’oficines.

 

Edificació i construcció d’edificis hospitalaris i sociosanitaris.

NO RESIDENCIAL

Construcció del poliesportiu
municipal annex al pavelló
existent de 'la Gamba'

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Vilafranca Del Penedès, 2019

NO RESIDENCIAL

Adequació del centre
esportiu DUET Magòria

DUET FIT

Barcelona, 2019

NO RESIDENCIAL

Construcció d'un celler-magatzem

El Penedès, 2017

RESIDENCIAL

Construcció d'un edifici
d'11 habitatges al
carrer de l'Església, 42-44

L'Hospitalet de Llobregat, 2019
En construcció

RESIDENCIAL

Implantació de 18 habitatges
dotacionals a la 3a. planta del
carrer del Pla, 2F

IMPSOL

Sant Feliu de Llobregat, 2019

RESIDENCIAL

Edifici per a habitatges,
locals i aparcament al
c. del Comerç, 44

L'Hospitalet de Llobregat, 2018