Archs Constructora cuenta con una oficina de asesoramiento técnico con personal altamente cualificado para ofrecer un servicio ágil y de máxima calidad.

Un servei àgil
i de la màxima qualitat

Archs Constructora cuenta con una oficina de asesoramiento técnico con personal altamente cualificado para ofrecer un servicio ágil y de máxima calidad.
Estudi i anàlisi previs dels projectes per executar.
Archs Constructora cuenta con una oficina de asesoramiento técnico con personal altamente cualificado para ofrecer un servicio ágil y de máxima calidad.
Disseny i redisseny de projectes.
Archs Constructora cuenta con una oficina de asesoramiento técnico con personal altamente cualificado para ofrecer un servicio ágil y de máxima calidad.
Seguiment i control de l'execució dels projectes.
Archs Constructora cuenta con una oficina de asesoramiento técnico con personal altamente cualificado para ofrecer un servicio ágil y de máxima calidad.
Assessorament i integració en matèria de noves tecnologies. Adaptació de projectes al futur amb la tecnologia BIM.
Archs Constructora cuenta con una oficina de asesoramiento técnico con personal altamente cualificado para ofrecer un servicio ágil y de máxima calidad.
Atenció al client i assessorament tècnic continu.