Reforma o rehabilitació de tot tipus d'edificis residencials i no residencials.
Adaptació de tot tipus d'edificis i construccions a noves normatives tècniques, tecnològiques, mediambientals i d'altres.
Adaptació de tot tipus d'edificis i construccions a nous usos, tipologies, comoditats i d'altres.

Reforma d'un edifici de 15
habitatges al carrer de Sant Eusebi

Barcelona, 2019

Adequació i adaptació a la
normativa dels mòduls 6 i 7
de la nau A.5.1 de la ZAL Port

CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S. A.

Barcelona, 2018

Reforma i ampliació
del casino de Sant Andreu

SOCIETAT EL CASINO

Sant Andreu de la Barca, 2018

Rehabilitació d'un habitatge
unifamiliar a Premià de Dalt

Premià de Dalt, 2015